วิธีสมัครเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น

วิธีการสมัครเข้าอบรมฯ หลักสูตรระยะสั้น


วิธีที่ 1:  ดำเนินการเองทางระบบ iTrain (https://itrain.catc.or.th)

  1. ท่านที่สมัครเข้าอบรมกับ สบพ. ครั้งแรก ให้เลือก Sign up เพื่อสมัครเป็นสมาชิกระบบก่อนแล้วเลือกสมัครเข้าหลักสูตรที่ต้องการ
  2. ท่านที่เคยเข้าอบรมกับ สบพ. แล้ว (มี user account แล้ว) เลือก Login เข้าไปดำเนินสมัครหลักสูตรที่ต้องการได้ทันที

วิธีที่ 2: หน่วยงานรวบรวมรายชื่อ แล้วส่งให้ ฝ่ายประสานงานการอบรม ของ สบพ. ดำเนินการในระบบ iTrain ให้

  • Download File แบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลกลุ่มผู้เข้าอบรม ตาม link นี้  Training_Application_Option2

วิธีที่ 3: ส่งข้อมูลเป็นข้อความ

โปรดเติมข้อมูลบุคคลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ) และ ระบุชื่อหลักสูตรที่ต้องการสมัคร มาที่ email: itrain@catc.or.th

ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเข้าอบรม(เฉพาะครั้งแรก)โปรดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

Prefix (คำนำหน้า)(*):
First Name (*):
Middle Name:
Last Name (*):
Suffix (คำลงท้าย):
Date of birth(*):
Email (*):
Secondary Email:
Telephone (*):
Secondary Telephone:
Invoice Address (ที่อยู่หน่วยงานเพื่อใช้กับใบแจ้งหนี้):
City (*):
Country (*):
Postal Code (*):
Job Title (*):
Organization (*):
Manager / Supervisor Name:
Manager / Supervisor Email:

ข้อมูลที่กำกับด้วย (*) หมายถึงจำเป็นต้องใช้


หากมีข้อขัดข้อง กรุณาติดต่อ email: itrain@catc.or.th หรือ โทร. 022726105