หลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร Aviation Management for Executives Program (AMEx)

Photo: รมว. คมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ หลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร Aviation Management for Executives Program (AMEx) รุ่น ที่ 3

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

 • เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกวงการการบินอย่างรอบด้าน สัมผัสและแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ผู้บริหารองค์กรระดับโลก ได้รับข้อมูลความรู้ปัจจุบัน นำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรสอดคล้องภารกิจมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กรอย่างเต็มขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
  Photo: ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้เกียรติร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหลักสูตร AMEx รุ่นที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย:

 • ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศ
 • ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของประเทศ เช่น คมนาคม การศึกษา การท่องเที่ยว ฯลฯ

หัวข้อ:

 • World Aviation Update
  • ICAO: World Aviation Strategy
  • IATA: World Aviation Business update
 • Air Transport Economics
 • Air Law
 • Air Traffic Management
 • Airline Management
 • Airport Management
 • Aviation and the Environment
 • Safety Management System (SMS) for Civil Aviation
 • Interesting Project (EEC, AECOM)
 • Study Trip
 • Brainstorming
Guest speaker, Conrad Clifford
Photo: Guest speaker, Conrad Clifford, IATA Regional Vice President for Asia Pacific

ระยะเวลา: 5 วัน

รูปแบบกิจกรรม: ผสมผสาน (ทฤษฎี ระดมความคิด ศึกษาดูงาน)

ภาษา: ไทย และ อังกฤษ

Photo: บรรบากาศการอบรม เน้นการแบ่งปันประสบการณ์อย่างเป็นกันเอง

รับจำนวน: มากที่สุด 40 ที่นั่ง

สถานที่: (รุ่นที่ 6 อยู่ในระหว่างพิจารณาคัดสรร)

สิ่งที่ต้องเตรียม: คอมพิวเตอร์ Laptop หรือ Tablet ที่ติดตั้งโปรแกรม Adobe reader สามารถอ่านเอกสารแบบ pdf ได้

ค่าอบรม: 27,500 บาท

ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเบรค, อาหารและเครื่องดื่มแบบ cocktail ในกิจกรรม Brainstorming

กำหนดการ: รุ่นที่ 3 วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 – Completed

กำหนดการ: รุ่นที่ 4 วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 – Completed

กำหนดการ: รุ่นที่ 5 วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 – Completed

กำหนดการ: รุ่นที่ 6 วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 – Apply 

สมัคร: ระบบ iTrain (https://itrain.catc.or.th) โปรดแนบ Resume (Qualification) ในขั้นตอนการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

Information: | Email: itrain@catc.or.th | Tel. 022726105 | นางสาวสุดารัตน์ 081-901-3929 

หมายเหตุ: รายละเอียด หัวข้อและกิจกรรมในการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Update: April, 2018)

Photo: Certificate ceremony of Aviation Management for Executives Program (AMEx) Class no. 3, on May 2017

Civil Aviation Training Center, Thailand (http://www.catc.or.th)

 

One thought on “หลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร Aviation Management for Executives Program (AMEx)

 • October 18, 2018 at 6:14 AM
  Permalink

  With thanks! Valuable information!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.